Kan jag låsa nivåer och uppgifter för mina elever?

Alla elever har tillgång till alla uppgifter på Nomp (fast en del är låsta tills man har en viss medalj på en annan uppgift). 

Som lärare kan man inte låsa elevernas åtkomst till olika nivåer på Nomp. Den största anledningen till det är att Nomp har en väldigt flexibel modell för relationerna mellan elev och mentor. En elevanvändare kan använda Nomp helt utan mentor. En elevanvändare kan också vara kopplad till flera mentorer - flera lärare, eller kanske en lärare och en förälder. Eftersom en elev skulle kunna ha flera mentorer skulle det inte fungera att låta en mentor begränsa vilka delar av Nomp som eleven har tillgång till.

Som lärare får man i stället använda de sätt som finns att motivera eleverna att göra de övningar man vill att de ska göra, framför allt genom att ge dem uppdrag. Man kan också skapa en nompixburk som bara fylls på när eleverna jobbar på högre nivåer av Nomp. 

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss