Vad betyder namnet Nomp?

Nomp betyder inget alls, och det är inte en förkortning heller. Vi ville bara ha något som var kort och lätt att skriva, och så blev det Nomp!

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss