Samarbeta med kollegor i Nomp Plus

Har du kollegor som också använder Nomp Plus? Nu kan ni samarbeta i Nomp Plus också! Om ni blir kollegor i Nomp Plus kan ni:

 • se varandras uppdrag och utmaningar.
 • kopiera varandras uppdrag och utmaningar.
 • se elevers resultat på varandras uppdrag och utmaningar, förutsatt att ni har gemensamma elever.
 • skicka mentorsförfrågningar åt egna elever till varandra.

Alla Nomp Plus-användare utom Nomp Plus Förälder-användare kan koppla sig mot kollegor i Nomp Plus. Kollegan du vill koppla dig mot måste också ha Nomp Plus (ej Förälder).

Koppla dig mot din kollega

För att koppla dig mot en kollega gör du så här:

 1. Gå till vyn "Kollegor".
 2. Klicka på "Lägg till kollega".
 3. Skriv in din kollegas användarnamn i Nomp. Detta är oftast samma som e-postadressen.
 4. Klicka på "Spara".
 5. Nu visas kollegans namn i listan, med status "Väntar på bekräftelse".

När kollegan loggar in i Nomp Plus kommer det att finnas en notis i överkanten. Om man klickar på den så kommer det se ut så här:

För att bekräfta kollega-kopplingen är det bara att klicka på den gröna bocken!

Om kollegan väljer att bekräfta så är ni nu kopplade mot varandra som kollegor i Nomp Plus. Du kommer få en notis om detta, och i din kollegor-lista visas kollegan sedan utan någon särskild status.

Kollegors uppdrag

Du kan se dina kollegors aktiva uppdrag och de kan se dina. Ni kan inte se varandras arkiverade uppdrag. För att se dina kollegors uppdrag, gör så här:

 1. Gå till vyn "Uppdrag".
 2. Gå till undervyn "Kollegors uppdrag".

Klicka på uppdragets namn för att se resultaten för de elever som du också är kopplad mot. Här kan du bara se resultaten för de elever du är kopplad mot själv.

Dela samma elever

Du kan också skicka mentorsförfrågan för dina egna elever till en kollega, om kollegan också behöver vara kopplad mot samma elever. För att göra detta gör du så här:

 1. Gå till vyn "Elever".
 2. Markera en eller flera elever i listan.
 3. Klicka på knappen "Dela mentorskap".
 4. Välj en eller flera kollegor i listan som kommer upp och klicka på "Spara".

Här visar Marianne hur du kopplar dig mot kollegor i Nomp Plus, delar elever och tittar på en kollegas uppdrag:

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss