Hur kan jag samverka med en kollega runt uppdragen?

När du och din kollega blivit kollegor även i Nomp Plus, så kan ni se varandras uppdrag. Du ser dina kollegors uppdrag under "Uppdrag" > "Kollegors uppdrag".

Du kan se resultaten av uppdragen också, förutsatt att du också har de elever som var med på kollegans uppdrag.

Du har också möjlighet att kopiera en kollegas uppdrag om du vill använda samma uppgifter till dina egna elever.

Om du och din kollega har gemensamma elever så kommer du också se din kollegas uppdrag när du tittar på en enskild elev under "Elever".

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss