Ändra på elevkonto (användarnamn, förnamn, efternamn, alias)

Blev användarnamnet felstavat, eller glömde du bort att skriva in elevens efternamn? Det går att ändra på allting i efterhand om något blivit fel. Så här gör du:

  1. Klicka på "Elever" för att visa elevlistan.
  2. I slutet av raden för varje elev finns en ikon som ser ut som ett litet papper och en penna:
  3. Klicka på penna-och-papper-ikonen för att ändra på elevens användarkonto. Du får upp ett fönster där du kan ändra användarnamnet, som eleven loggar in med, för- och efternamn, samt vilken grupp eleven tillhör.
  4. Klicka på "Spara" när du är klar.

Om du ändrade användarnamnet för en elev som samtidigt är inloggad på Nomp med ett felaktigt användarnamn så är det en bra idé om eleven loggar ut och loggar in igen efter att du har ändrat.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss