Utmaningar, stjärnor och fokus

När dina elever har gjort en utmaning kan du använda resultatet från utmaningen för att sätta stjärnor och fokus på uppgifter för eleverna. På det sättet kan du låta eleverna göra en utmaning och sedan basera elevernas uppdrag på resultatet.

En stjärna på en uppgift betyder att eleven har bemästrat den uppgiften. Stjärnorna syns för eleverna.

En fokusmarkering på en uppgift betyder att eleven skulle behöva träna mer på den uppgiften. Fokusmarkeringarna syns inte för eleverna, utan är ett stöd för dig när du skapar uppdrag.

Så här använder du resultatet från en utmaning för att sätta stjärnor och fokusmarkeringar:

 1. Gå till "Utmaningar" och klicka på en utmaning som eleverna har gjort.
 2. Klicka på knappen "Dela ut stjärnor/fokus" under tabellen.
 3. Nu visas ett fönster där du kan ställa in två tröskelvärden uttryckta i procent.
  • Tröskelvärde för stjärna: Här anger du hur många procent rätt eleven ska ha haft på frågorna som kom från en viss uppgift, för att eleven ska få en stjärna på den uppgiften.
   Om du kryssar ur kryssrutan framför så kommer inga stjärnor att sättas.
  • Tröskelvärde för fokusmarkering: Här anger du hur många procent rätt eleven maximalt ska ha haft på frågorna som kom från en viss uppgift, för att en fokusmarkering ska sättas för eleven på den uppgiften. Dvs elever med mindre än så här många procent rätt kommer få en fokusmarkering.
   Om du kryssar ur kryssrutan framför så kommer inga fokusmarkeringar att sättas.
  • Du kan hela tiden se hur många stjärnor och fokus som skulle sättas baserat på de värden som du har ställt in.
 4. När du är klar klickar du på "Dela ut stjärnor/fokus".

Här kan du se hur du skapar individuella uppdrag baserat på fokusmarkeringarna:  Skapa uppdrag baserat på en elevs fokusuppgifter

Här kan du se hur du kan använda resultatet från en utmaning för att skapa individuella uppdrag:

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss