Importera elever till Nomp Plus

Om du har dina elever i Google Classroom kan du importera dem till Nomp Plus därifrån.

(Om du inte använder Google Classroom, men behöver lägga in ett stort antal elever, så kan vi hjälpa till med det. En förutsättning är dock att eleverna ska ha sina e-postadresser som användarnamn på Nomp. Vi kan då importera eleverna via en Excel-mall.  Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med detta, så skickar vi mallen!)

Du som använder Google Classroom kan importera dina elever från Google Classroom till Nomp Plus.

Om du vill göra detta är det första du gör att gå till "Grupper" och klicka på "Synka med Google Classroom". Om du har Google Classroom så prova gärna, du kommer ha möjlighet att avbryta längre fram om du vill.

Första gången du gör detta kommer du att behöva välja Google-användare och ge Nomp tillåtelse att läsa från Google Classroom.

Det första steget är att du väljer vilka klasser du vill synka:

När du har valt den klass eller klasser som du vill synka klickar du på "Nästa"-knappen. Då kommer du få se vad resultatet kommer bli:

Här ser du precis hur många grupper som kommer läggas till eller tas bort, och hur många elever som kommer läggas till eller tas bort. Om det ser bra ut så kan du klicka på "Synkronisera" så kommer synkroniseringen att utföras.

De nya eleverna kan nu logga in med Google-inloggning. Om du också vill att de ska kunna logga in i någon av apparna behöver du sätta ett Nomp-lösenord åt dem.  Det kan du göra under "Elever".

När du senare gör ändringar i Google Classroom, som att till exempel lägga till eller ta bort elever, så kan du göra om synkroniseringen från Nomp Plus för att få samma ändringar genomförda där.

Här visar Stefan hur det går till att importera elever från Google Classroom till Nomp Plus:

Har du redan dina Classroom-elever i Nomp Plus?

Om du redan har dina Classroom-elever i Nomp Plus kan du ändå använda synkroniseringen. Fördelen med det är att du senare bara behöver lägga till och ta bort elever i Classroom, och sedan kan du få över ändringarna till Nomp Plus bara genom att använda synkroniseringen. 

Det är dock väldigt viktigt att du först ser till att alla elever har samma användarnamn i Nomp som deras e-postadress i Classroom! Om en elev till exempel har användarnamnet "anna" i Nomp, och e-postadressen "anna@skola.se" i Classroom, så kommer eleven få dubbla användare när du synkroniserar. Om du ändå vill använda synkroniseringen behöver du först ändra elevernas användarnamn i Nomp Plus så att de är samma som e-postadresserna i Classroom. Här kan du se hur du gör det.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss