Hur kan jag se vad min elev har gjort på Nomp?

För att se vad en elev gjort på Nomp klickar du på elevens användarnamn under "Elever".

För att se vad eleven gjort för uppgifter under en viss dag kan du klicka på fliken "Aktivitet". Där kan du se en tabell med alla datum då eleven gjort uppgifter på Nomp. Klicka på "Detaljer" för att se vilka uppgifter det var på ett visst datum.
fd94fecdc44bd9249a9f84526fd78679.pngFör att se en bild av elevens resultat vad gäller tid och fel kan du i stället klicka på under-fliken "Resultatdiagram". Där visas varje Nomp-uppgift som en prick och det är en färg per kategori. Där kan du snabbt se om det är något som "sticker ut" vad gäller antal fel eller tid. Du kan klicka på en prick i diagrammet för att se mer detaljer om just den uppgiften. Du kan också dra i reglaget under diagrammet för att ändra hur lång tid det ska omfatta:

18df4e9c49dfbbfa68104215fdbffa55.pngOm du i stället klickar på fliken "Uppgifter" kan du se elevens resultat per uppgift. Du kan filtrera listan till exempel per delområde. Du kan till exempel titta på hur många gånger eleven har gjort varje enskild uppgift på Nomp, och vad elevens rekord är för både tid och fel:

Om det är en uppgift som eleven gjort flera gånger över tid så kan du klicka på "Resultat"-knappen på uppgiftens rad och se utvecklingen över tid, till exempel så här:
75ca0a0c06be7e9267191eed01292be3.pngÄven här kan du ändra hur lång tid diagrammet täcker genom att dra i reglaget under diagrammet.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss