Anpassa Nomp för elever

En elev har möjlighet att ändra vissa saker i Nomp, så att det fungerar bättre för eleven. Detta kan eleven själv göra i inställningarna i Nomp:

Saker eleven kan ställa in där är bland annat:

  • Ordningen på skärmtangentbordet. Det går att få skärmtangentbordet att visa siffrorna som på en telefon (med siffrorna 1, 2 och 3 högst upp), i stället som på en miniräknare (med siffrorna 7, 8 och 9 högst upp).
  • Att skärmtangentbordet ska visas till vänster i stället för till höger. Då slipper man skymma uppgiften med handen om man använder vänster hand.
  • Att eleven slipper se i slutet av uppgiften hur lång tid det tog, och vad rekordtiden är. Då behöver man inte bli stressad av det.
  • Att tidmätaren inte ska röra sig, eller inte visas alls, när det är uppgifter som är på tid. Den kan också vara stressande. Prova gärna "stilla tidmätare" i första hand och se om det räcker.
  • Hastigheten på talsyntesen går att ställa in till "långsammare" om man använder talsyntes men tycker det går för snabbt.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss