Extra bildstöd i uppdrag

På många uppgifter på Nomp finns det extra bildstöd, som du kan aktivera i uppdragen till dina elever.

Så här aktiverar du bildstöd i uppdrag

När du väljer uppgifter till ett uppdrag så kan du hitta de uppgifter som har extra bildstöd genom att aktivera filtret "Visa endast uppgifter som har extra bildstöd":

På sista fliken där du ställer in antal repetitioner behöver du se till att "Visa extra bildstöd" är ikryssat:

Så här ser det ut för eleverna

Bildstöd i additionsuppgifter

 

Bildstöd i subtraktionsuppgifter

 

Bildstöd i multiplikationsuppgifter

Bildstöd i divisionsuppgifter

Bildstöd i addition med bråktal

Bildstöd i volymuppgifter

  

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss