Skapa uppdrag: Information och tips

Välj elever

När man skapar ett uppdrag kan man välja vilka elever som ska få uppdraget. Man kan även skapa ett uppdrag utan elever och sedan lägga till eleverna i efterhand.
Tips: Vill du dela ut uppdraget till alla elever i en viss grupp? Använd gruppfiltret uppe till höger för att visa eleverna i gruppen, och klicka på kryssrutan bredvid "Användarnamn" för att välja alla elever som visas.
Välj uppgifter
På Nomp finns över 800 uppgifter och för att kunna hitta rätt uppgifter kan man använda sig av områdesfiltret till vänster eller egna etikett-filtret till höger. Du kan skapa etiketter under sektionen "Uppgifter".
Tips: Om du ger elever individuella uppdrag (bara väljer en elev) så kan du även använda kunskapskartans fokusmarkeringar för att filtrera uppgifter.
Ange inställningar
Under inställningar anger du hur många gånger eleverna ska göra de uppgifter som du valt. Du anger antal repetitioner (en repetition är 10 frågor) och/eller en tidsgräns för hur lång tid eleven har på sig att svara på de 10 frågorna.
Tips: Under "avancerade inställningar" kan du välja att publicera uppdraget senare, eller lägga till en länk där eleverna kan hitta mer information om uppdraget. Du kan också ange hur många fel eleverna får ha på en repetition (dvs 10 frågor) för att repetitionen ska räknas i uppdraget.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss